10 sätt att rädda världen på

– så kan du bidra. Al Gores råd

(11/11/06) Aftonbladet har dragit igån en mycket lovvärd satsning på att öka medvetenheten om vad vi själv kan gör aöfr att rädda planeten.
Enligt USA:s förre vicepresident Al Gore har världen (vi) tio år på oss -sedan är det för sent. Det slår han fast i sin film ”En obekväm sanning”. Alla kan bidra till att minska klimatförändringen genom följande enkla åtgärder i vardagen – här är Al Gores lista på saker som alla kan göra (anpassad till svenska förhållanden):

1. Byt ut dina vanliga glödlampor mot lågenergilampor.
Effekt: Om varje lampa i snitt är tänd fem timmar/dygn innebär det en minskning av koldioxidutsläppet med 8,9 kilo* om året. Byter du ut tio lampor innebär det en minskning med 89 kilo. Räknat på lampornas livslängd blir det hela 488 kilo. Dessutom sparar du i snitt drygt 100 kronor per lampa och år i minskade energikostnader. På lampans livslängd blir besparingen drygt 600 kr per lampa.

2. Kör mindre. Gå, cykla, bilda bilpool eller använd kollektivtrafiken.
Effekt: För varje mil du inte kör bil minskar du koldioxidutsläppen med cirka 2,4 kg (om bilen drar 0,9 liter bensin/mil).

3. Återvinn mer.
Effekt: Om du återvinner mer av dina hushållssopor kan du spara upp till ett ton koldioxid per år.

4. Kolla lufttrycket i bildäcken.
Effekt: Rätt lufttryck i däcken sparar bränsle. Mätningar i Stockholm visar att drygt hälften av alla bilar har för lite luft i däcken. Om alla bilar i Sverige hade rätt tryck skulle vi minska koldioxidmängden i atmosfären med 200000 ton koldioxid per år.

5. Använd mindre varmvatten.
Effekt: En tiominutersdusch om dagen drar 1500 kilowattimmar om året. Den som skaffar ett snålspolande duschhandtag halverar vattenanvändningen, minskar koldioxidutsläppen med 75 kg om året samt ger husägaren 937 kronor mer i plånboken vid årets slut.*/**

6. Undvik produkter med onödiga förpackningar.
Effekt: Du kan minska koldioxiden med upp till 500 kilo per år bara genom att minska dina hushållssopor med 10 procent.

7. Sänk inomhustemperaturen med en eller två grader.
Effekt: Varje grad som temperaturen i en normalstor villa sänks minskas energiförbrukningen med fem procent. I en normalstor eluppvärmd villa skulle två graders sänkning innebära en besparing på nästan 1500 kilowattimmar och 150 kg koldioxid. För att inte tala om 1875 kr i sänkta kostnader.*

8. Plantera ett träd.
Effekt: Ett enda träd kan absorbera så mycket som ett ton koldioxid under sin livstid. Stöd organisationer som planterar träd.

9 Stäng av dina elektroniska apparater.
Effekt: Alla apparater som står på i stand by och viloläge i Sverige drar tillsammans 0,6 terrawattimmar. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel i 120000 villor och innebär minskade koldioxidutsläpp med 60000 ton om året.

10. Bli en del av lösningen<7>.
Effekt: Lär dig mer om den globala uppvärmningen, och sprid dina kunskaper.

* = Beräkningen bygger på normen Nordisk elmix, och ett elpris på 1,25 kr/kWh. ** = Gäller hushåll med eluppvärmd vattenberedare. Källor: Al Gore & ClimateCrisis.net, Göran Norlin vid Energirådgivningen i Huddinge och Tyresö samt Mats Kullberg vid Miljöförvaltningen i Stockholm.