Allergi och margarin

Flera vetenskapliga rapporter har visat på samband mellan margarinkonsumtion och allergier hos barn. En finsk studie visar att förekomsten av allergier var mindre hos barn som åt smör än hos dem som åt margarin (se nedan). Tidigare har en tysk studie och en studie från skolor i Västra Götaland pekat på detta.

Alltfler skolor och daghem utesluter nu margariner i bespisningen – i andra fall ser man till att det åtminstone finns riktigt smör eller Bregott som ett alternativ. Till exempel vill miljöpartiet i Bohuslän att barn inte skall serveras margariner i skolorna för att därmed minska risken för allergier.

Allergisambandet är inte förvånande med tanke på alla kemikalier som margarinet kommer i kontakt med. Det handlar till exempel om extraktionsbensin (hexan), natriumhydroxid, natriummetylat, blekmedel, fosforsyra och i vissa fall även nickelspån.

Dessutom kommer industritillverkade matoljor och margariner sannolikt i kontakt med ett stort antal kemikalier under transporten, eftersom matfettet inte fraktas i särskilda tankar för livsmedel. Istället tillåts det att fraktas i båtarnas kemikalietankar och Livsmedelsverket har en lista på det hundratal kemikalier som får fraktas i tanken före matfettet, t.ex. aceton och olika bensinkolväten.
(”Bulktransport med fartyg av flytande fetter och oljor”, Skrivelse från Livsmedelsverket, Dnr ad 379/97, inklusive EG Draft III/5113/97.)

Forskare vid finska Oulu universitetets barnklinik har undersökt skillnaderna mellan fettet i kosten, blodfetter och utveckling av atopiska eksem. Man valde ut 231 köns- och åldersmatchade par av barn från 1980 och 154 par från 1986 och jämförde deras hälsoutveckling. Resultaten visade att de barn som utvecklat atopiska eksem hade ätit mindre smör och mer margarin än de barn som förblivit friska. Skillnaderna stöddes av resultaten från analyserna av blodfettssammansättning.

Ref: Diet, serum fatty acids, and atopic diseases in childhood. Dunder T, Kuikka L, Turtinen J, Rasanen L, Uhari M. Allergy 56(5):425-8, 2001.