Basen för en god hälsa

Flera faktorer inverkar på vår hälsa och det gäller att se till helheten:

 • Integritet.
  Handlar om att hålla kroppen och cellerna intakta och skydda och stärka slemhinnor och hud så att du inte angrips av bakterier och virus. På ett icke-fysiskt plan handlar det om att ha sunda gränser, bli respekterad för den du är och stå upp för dig själv, att inte låta andra gå över din gräns, nedvärdera eller trampa på dig, att ha integritet, gränser och medvetenhet som gör att andra inte kan stjäla din energi.
 • Näring.
  På ett fysiskt plan det du äter och dricker. På ett annat plan omfattar det kärlek, godhet, vänliga ord, omtanke, empati och andlig näring ? ljus, musik, värme och sömn är näring för båda nivåerna.
 • Flöde.
  Vi är beroende av ett ständigt flöde för att upprätthålla biobalans inom oss och med vår omgivning. Motion och rörelse är stimulerande för andning och blodcirkulation.
 • Självbild.
  Handlar om vem vi är, vad vi vill och vart vi är på väg. Vår inre självbild avspeglas i hur vi behandlar och värderar oss själva. Om vi sätter andras behov före våra egna blir budskapet inåt att vi är mindre värda och det urholkar självkänslan ytterligare. Det är viktigt att bry sig om andra, men genom att avsätta tid för dina fysiska och icke-fysiska behov ökar du din egen självkänsla. Det är en medveten handling som samtidigt bygger upp en stark självbild.