Candida

Jästsvampar som candidasvampen är den moderna tidens gissel

Den slentrianmässiga utskrivningen av antibiotika har gett upphov till mycket aggressiva svampsorter som kan vara svåra att bli av med. Deras livsbetingelser gynnas av den moderna livsstilen med skräpmat, stress, penicillinkurer, p-piller med mera. Den kan också spridas mellan personer via delad tandborste, kyssar eller sexuellt umgänge. Till exempel finns den vita candidasvampen i en aggressiv form som kan visa sig i en rad olika symtom. Det beror främst på att den stjäl näring från kroppen och att dess avfallsprodukter stör kroppens biokemi (mer info nedan).

När man har candidainfektion känner man ett starkt sug efter sötsaker, pasta, vitt bröd etc. Oftast har man även dålig andedräkt och en vit beläggning på tungan. Förekomsten av candida kan diagnostiseras med hjälp av olika tester av saliven eller blodet. Dock ger inte sjukhusens avföringsprov ett tillförlitligt utslag eftersom svampen i sin parasitiska form har satt sig fast i tarmväggen. Och att få en penicillinkur gör bara situationen värre.

Din läkare eller näringsterapeut kan beställa test som mäter sammansättningen på din tarmflora.

Följande symtom är vanliga vid överväxt av jästsvampar i kroppen:

Gaser och svullnad i buken i samband med måltid
Känsla av övermättnad
Infektioner och inflammationer
Ofta återkommande förkylningar
Allergier och/eller överkänslighet
Torra slemhinnor
Eksem
Fumlighet och koncentrationsproblem
Kronisk trötthet
Regelbunden huvudvärk
Störning av blodsockerhalten
Psykisk instabilitet
Menstruationsproblem/pms
Kalla händer och fötter
Hemorrojder
Underlivsbesvär/sveda, klåda, flytningar.