Hur hittar du rätt alternativ behandlingsmetod?

En undersökning utförd av Stockholms läns landsting visade att 49 procent av stockholmarna använder alternativ medicin. Men hur hittar du rätt behandlingsmetod och bra terapeuter?

Min inställning till alternativa behandlingsmetoder har varit att jag har prövat dem med öppet sinne. Du kan inte uppleva något om du på förhand har bestämt att det är si eller så. När jag har upplevt dem och känt vad de gör för mig, försöker jag förstå orsaken till deras funktion med hjälp av naturvetenskapliga förklaringar. Ibland måste jag söka svar utanför det nuvarande vetenskapliga synsättet för att kunna förstå.

Det bästa är att gå på rekommendation från någon som du har förtroende för. Se också till att terapeuterna har en ordentlig utbildning och god erfarenhet. Det är viktigt att de har en öppen och ödmjuk inställning och inte försöker tvinga på dig sin syn. Det finns en del terapeuter som försöker lösa sina egna problem via de som de behandlar – och det är inte bra. Därför är det viktigt att de jobbat ordentligt med sig själva, och ju mer de har mött inom sig själva desto helare är de. Därmed kan de även underlätta din läkningsprocess.

Du får lita på processen, dig själv, din känsla och att du får det som du behöver.