Ingen mobiltelefon till barn under 12 år

I ett gemensamt upprop går 20 internationella forskare ut och varnar för att mobiltelefoner med största sannolikhet är en hälsorisk, och barn under 12 år absolut inte ska använda dem.

Forskarna menar att situation med mobilstrålningen är samma som med tobaken för 50 år sedan skriver franska tidningen Journal du Dimanche. Vi känner till larmen om strålningsrisker – men ignorerar dem helt – och forskarna ber om agerande. Forskarna är överens om att långvarigt bruk kan öka risken för cancer, och det finns vetenskapliga bevis för att barn är mest känsliga för elektromagnetiska fält. I synnerhet hjärnorna exponeras i högre grad än vuxnas, och biologiska effekter kan påvisas.

Deras råd är:
• Barn under tolv ska inte komma i närheten av mobiltelefoner annat än vid nödsituationer.
• Håll mobiltelefonen så långt ifrån kroppen som möjligt då du pratar, helst på en meters avstånd mha en handsfree.
• Undvik att andvända den på offentliga platser, och gå inte nära andra som ringer.
• Stäng av telefonen under natten.
• Bär den helst inte nära kroppen utan i väska eller portfölj.
• Kommunicera helst via SMS, det minskar närheten till kroppen.

Mobiltelefonen påverkar huden

Mobiltelefoner har redan kopplats till ökad risk för hjärntumörer, men nu visar en ny finsk studie att även huden påverkas och uppvisar ändrad proteinuttryck rapporterar BMC Genomics journal.

Enligt studiens ledare Dariusz Leszczynski, vid Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority, har ”mobiltelefonstrålnngen biologiska effekter, även om de är små så existerar de”. I studien exponerades en liten yta av armens hud för GSM signal i en timme, hudbiopsier från området analyserades och jämfördes med icke exponerad hud. Analys av nästan 580 proteiner visad att åtta av dem var statistiskt påverkade. Slutsatsen är dock att det är för tidigt att uttala sig om långsiktiga effekter, och mer omfattande studier planeras.

(kommentar: Studien har inte bekostats av Nokia)