Motion fungerar bättre om vi tror på positiva hälsoeffekter!

Vår egen personliga inställning och intention med det vi gör spelar en en avgörande roll för resultatet. Detta kan illustreras av en ny forskningsstudie från Harvard universitetet i Boston. Här ingick 84 kvinnliga hotellstäderskor och hälften fick reda på att det städjobb de utförde var utmärkt motion och mötte de statliga rekommendationerna för en aktiv livsstil. Man visade exempel på hur deras arbete automatiskt gav bra motion, medan den andra gruppen inte fick denna information.

Vid utvärderingen en månad efter start hade inget beteende förändrats i grupperna, men den informerade gruppen upplevde att de fick mer motion än de fått tidigare. De hade även minskat i vikt, blodtryck, andel kroppsfett, midje till höft-mått och BMI jämfört med kontrollgruppen. Det stödjer hypotesen att en mindre eller större del av motionens hälsosamma effekt är för att vi tror att den är bra för oss!

ref: Crum, AJ, Langer, EJ, Mind-set matters: exercise and the placebo effect. Psychol Sci 18(2):165-71, 2007.