Näringsmedicinsk Tidskrift

Sveriges enda tidning i näringsterapi och funktionsmedicin.

Här finns de senaste rönen inom näringsterapi och funktionsmedicinm samlat i intressant artiklar med referenser. Varje nummer behandlar ett tema, t. ex. astma & allergi, mag & tarmproblem, diabetes, fetma etc. Det ges även konkreta råd och tips om vad du själv kan göra för att stärka din hälsa. Skribenterna är alternativt orienterade läkare, forskare och terapeuter, verksamma både utomlands och i Sverige.

Tidningen har ny laoyout och är modernare, fräschare och mer lästläst nu. Den har även fler sidor, fler färgsidor och ny framsida. Det är en positiv tidning som lyfter fram och visar på möjligheterna!

Näringsmedicinsk Tidskrift (NMT) nr 1 2007 handlar om psykiska sjukdomar och hur man kan förbättra mentala hälsan med höga doser näring. Vi behöver se till hela den inre och yttre miljön för att förstå orsakerna och på allvar kunna hjälpa patienter till en bättre psykisk hälsa. Centralt är att vi alla är biokemiskt olika individer och att hälsa och sjukdom utspelar sig i en interaktion mellan gener och miljö.

Idag söker alltfler hjälp för psykiskt lidande. Mycket talar också för att förekomsten av depressioner ökat starkt under 1900-talet. Till exempel kan depression kan sammanhänga med brist på många vitaminer: B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C och D. Många psykiska sjukdomar, som schitzofreni, har ett samband med matallergier. Allergimedciner hjälper även mot ett flertal psykiska störningar.

NMT nr 6 i sept 2006 handlar om läkemedelsbiverkningar, vilka orsaker stort lidande, dödsfall och en stor del av vårdkostnaderna. Vi svenskar köper mest läkemedel i norden. Läkemedelsbiverkningar är ett stort och dyrt problem. Studier visar att demenspillret Reminyl tredubblar risken att dö i hjärtinfarkt eller slaganfall och kvinnor som äter kolesterolsänkande medel har 10 % högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Det är ett mycket intressant och läsvärt nummer med bidrag av docenter, tandläkare, journalister och en naprapat.

Nr 5-06 handlade om Energimedicin och där kan du läsa vad det är och hur det fungerar. Det står om Kvantmedicin och bl a skriver läkaren Sven Tostar om ”Energimedicin och det biofysiska paradigmet”. Numret har blivit mycket uppskattat och det – och andra – kan beställas via deras hemsida.

Näringsmedicinsk Tidskrift