Storkonsumenter av kosttillskott är friskast!

Personer som dagligen intar en stor variation av kosttillskott visar sig vara mycket friskare än de som endast intar ett kombinationstillskott – eller som inte tar några kosttillskott alls – enligt en studie som publicerats i The Nutrition Journal.

Detta var första gången (2008) som forskare studerat mätbara hälsoparametrar hos konsumenter som intar en bred variation av olika kosttillskott, bland annat vitamin C, E och D, fisk- eller linfröolja, lecitin, Q10, glukosamin och B-komplex. Nära 9 av 10 av dessa kosttillskottsentusiaster intar tjugo eller flera olika näringspreparat dagligen under årets lopp.

De som intog många olika kosttillskott dagligen hade optimala näringsvärden.

Även om hälften av amerikaner äter någon form av kosttillskott, använder nästan hälften av dessa en enda typ – ett billigt kombinationstillskott. Denna studie jämför 602 vuxna som inte intar kosttillskott med 176 vuxna som tar ett kosttillskott (dagligen eller varannan dag, och där detta kosttillskott är oftast ett multivitamin) och 278 personer som tar flera olika kosttillskott dagligen.

Resultaten är häpnadsväckande. Tvärtemot väntade biverkningar och överdoseringar fann forskarna ofta optimala näringsvärden hos personer som intog många olika kosttillskott dagligen:
• Sjukdomsrisken var mycket lägre bland personer som intog flera kosttillskott jämfört med de övriga.
• Risken för diabetes var 73 % lägre och hjärtkärlsjukdom 52 % lägre.
• den egna bedömningen av hälsostatus var till 74 % ”god eller utmärkt” jämfört med gruppen som inte tog kosttillskott.

Flera mätbara tester utfördes som visade att gruppen som intog många kosttillskott hade en förstklassig hälsa:
• Karotenoidhalter i serum (betakaroten, lykopen, lutein) var tre gånger högre bland dem som tog flera kosttillskott än de som inte tog kosttillskott och två gånger högre än de som intog ett kosttillskott.
• E-vitaminhalten bland flertillskottsanvändarna var mer än dubbelt så hög som
hos de övriga grupperna.

Denna studie skingrar den vanliga åsikten om att kombinationstillskott av typen ”en-om-dagen” räcker för att åtgärda näringsbrister. Gruppen som intog många kosttillskott hade dessutom fler markörer som tyder på en mycket god hjärtkärlhälsa än de övriga deltagarna i studien. De hade märkbart högre halter av det goda HDL-kolesterolet, lägre halter av triglycerider, homocystein, C-reaktivt protein samt ett lägre blodtryck.

Referens:
1 Block, Gladys et al, ”Usage patterns, health, and nutritional status of long-term multiple dietary supplement users: a cross-sectional study.” The Nutrition Journal, 6: 30, 2007. Återhämtad från http://www.nutritionj.com/content/pdf/

Se även från 2017: Are my supplements safe?

Samt forskningsstudie har visat att dagligt intag av kosttillskott kan förlänga livet med upp till 10 år genom inverkan på telomererna att kunna göra fler cellförnyelse.

2 Kommentarer

Trackbacks & Pingbacks

Kommentering är stängd.