Storkonsumenter av kosttillskott är friskast!

Personer som dagligen intar en stor variation av kosttillskott visar sig vara mycket friskare än de som endast intar ett kombinationstillskott – eller som inte tar några kosttillskott alls – enligt en studie som publicerats i The Nutrition Journal.