Vetenskapligt genombrott för naprapati

Naprapati fungerar bättre vid rygg- och nackbesvär än rekommenderad och bevisat effektiv rådgivning av läkare, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Studien är den första stora utvärderingen av naprapati – och öppnar för att behandlingsformen integreras i den vanliga vården. Det är värdefull info inte minst ekonomiskt eftersom ospecifika ryggbesvär är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar.

Naprapaten och doktoranden Eva Skillgate vid Institutet för miljömedicin, KI, har följt 409 ryggpatienter som slumpvist lottats till naprapati eller läkarledd rådgivning. Flertalet hade haft sina ryggbesvär i minst ett år. Utvärdering efter tre månader visade att majoriteten av patienterna i naprapatgruppen, 69 procent, uppskattade att de fått effektiv smärtlindring mot bara 42 procent i den andra gruppen. Nästan var femte kände sig helt återställd mot bara 7 procent i gruppen som fått traditionell behandling. Denna innebär rådet att röra sig och leva ungefär som vanligt och kombinera det med smärtstillande medel.

Publikation: Eva Skillgate, Eva Vingård, Lars Alfredsson. ”Naprapathic Manual Therapy or Evidence-Based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled Trial”. Clinical Journal of Pain, maj 2007, 23:431-439.

Fakta: Naprapati Naprapaten undersöker och behandlar funktionsnedsättningar och smärttillstång i muskler och leder med uteslutande manuell teknik, det vill säga med händerna. Naprapaten kombinerar olika tekniker som massage, manipulation, mobilisering och stretchning av leder. Utbildningen till naprapat är en fyraårig heltidsutbildning som är underställd Högskoleverket.

Det får mig att tänka på en forskarkollega som arbetade på Reumatologen på Karolinska Inst och han berättade för mig att han fått ryggskott och gått till en naprapat. Han hade blivit helt åteställd på en behandling och var givetvis glad. Men när han berättade om det på sitt jobb för läkar- o forskarkollegor blev han helt utskrattad, vilket var en tråkig upplevelse för honom. Detta var i mitten av 90-talet. /Sanna