Vitamineralterapi

Vitamin- och mineralbehandling är en mycket ung läkekonst. De första stapplande stegen togs i början av 1900-talet i och med upptäckten av enstaka vitaminer. Under andra världskriget började man sedan räkna ut minsta dos för att undvika allvarliga bristsjukdomar hos unga soldater.

Mellan 1935 och 1945 blev många vitaminer tillgängliga i ren form till ett lågt pris. Forskarna började intressera sig för om ett ökat intag av vitaminer kunde förebygga eller skydda mot nya sjukdomar. Många positiva resultat erhölls, men av någon anledning dog intresset ut.

Troligen på grund av utvecklingen av sulfapreparat och annan antibiotika – man hade då hittat den ”magic bullet” som likt en målsökande robot skulle förinta sjukdomarna i stället för att förebygga dem. Betydelsen av god näring för att bibehålla hälsan och förhindra sjukdom har sedan dess mer eller mindre helt ignorerats av det medicinska etablissemanget och av statliga hälsoinstanser.

Den dubble nobelpristagaren Linus Pauling var bland de första att inse vitaminernas och mineralernas avgörande betydelse för en god hälsa. Pauling myntade begreppet ortomolekylär medicin, där orto betyder ”rätt” eller ”riktig” och ortomolekylär medicin innebär att man rättar till molekylära obalanser i kroppen.

Pauling riktade sig först till psykiatrin och menade att många mentala sjukdomar kunde korrigeras genom stora tillskott av specifika näringsämnen och molekyler. Detta skulle hjälpa hjärnan att uppnå sin optimala molekylära miljö. Denna teori har ännu inte anammats av psykiatrin, även om man under de senaste tio åren kunnat konstatera ett samband mellan näringsbrister och mentala störningar.

Till exempel leder brist på:
• vitamin B3 och B6 till förändringar i verklighetsuppfattningen, vanligen illusioner, som ofta utvecklas till hallucinationer.
• vitamin B6 och zink är vanligt hos schizofrena personer (samt att det är vanligt med svåra födoämnesallergier).
• vitamin B12 kan ge tvångsföreställningar och tvångsmässigt beteende.
• B-vitaminer generellt till nedstämdhet eller depression.
• undernäring kan ge brist på flera B-vitamier, vilket är en vanlig orsak till neuroser. Den kan orsakad av för stor konsumtion av industriellt framställd och raffinerad mat.

Den kanadensiske läkaren och forskaren Abram Hoffer har gått vidare i Linus Paulings fotspår. Hoffer publicerade 1955 sina fynd som visade att höga doser vitamin B3 sänker kolesterolhalten. År 1978 utkom hans första bok Ortomolecular Nutrition. Den bakomliggande tanken är att man genom behandling med optimala doser av näring kan bekämpa, läka och förebygga fysisk och mental ohälsa.

Ortomolekylär medicin kan sägas vara alternativ i sitt tänkande men den bygger på biokemiska principer om vad kroppen behöver för att kunna fungera. Den är egentligen grundläggande inom medicinen och representerar den syn som fanns på 1930-talet – då näringslära fortfarande utgjorde viktig medicinsk kunskap.

Numera finns ett stort intresse för vitaminers och mineralers inverkan på kroppen. Allt fler har fått upp ögonen för att ett bristfälligt näringsintag via maten kan vara en bidragande faktor till sjukdom och väljer att förebygga genom näringstillskott. Det bådar gott för att skapa en god folkhälsa.

Hitta de vitaminer du behöver här