Ät upp till bevis

Gör maten oss friskare eller sjukare? Ät upp till bevis är en ny bok av Fredrik Nyström, överläkare och professor i internmedicin vid Linköpings universitet.

Många »sanningar« om kost och hälsa vilar på svag eller obefintlig bevisföring. Fredrik Nyströms forskning visar att åtskilliga borde omprövas i grunden. Ät upp till bevis! är en frispråkig och fördomsfri bok som vänder sig till dig som inte nöjer dig med samhällets allmänna kost- och hälsoråd. Professor Fredrik Nyström utmanar alla som har en åsikt: upp till bevis! Själv ger han vetenskapliga referenser i sin bok, för att visa på att detta inte bara är tyckande, utan fakta.

läs mer o beställ här!