Bygg om hjärnan

Varje tanke ger upphov till en ny hjärnbana. Med nya tankar bygger vi om hjärnan. Här handlar det om hur vi med tankarnas hjälp kan bygga om hjärnan till något som främjar oss bättre. Dvs. hur vi kan helt ändra våra tankemönster – och det är revolutionerande ny kunskap. Detta tillämpas i Dr Sanna Ehdins NPH-program, vilket står för NeuroPlastic Heart-program.

Tankarna är – samman med känslorna och andningen – en av de starkast reglerande faktorerna för vårt välbefinnande. Beroende på vad vi tänker så påverkas vår andning, och vår energinivå höjs eller sänks. Med både andningen och tankarnas hjälp kan därmed vi styra vårt välmående. Därför är det viktigt att förstå hur tankarna fungerar, så att de kan bli positiva skapande redskap för oss.

Tankar som förändrar

Med tanke avses medvetande, avsikt, föreställning, koncept och de mönster med vilka vi uppfattar och svarar på omvärlden. De kan vara präglade, men de är inte statiska – eller huggna i sten – utan de kan förändras genom en medveten insats. Det är detta som är basen för kognitiv terapi, meditation och mindfulness.

Fram till i slutet av 1960-talet trodde man att hjärnans kapacitet och storlek minskade linjärt med ökande ålder, och att döda celler inte kunder ersättas. Den stora positiva nyheten är att vår hjärna är ständigt föränderlig; plastisk, det vill säga formbar. Den moderna vetenskapen har bekräftat det som varit känt i årtusenden; att vi bygger om hjärnan med tankarnas hjälp.

Så ju mer du lär dig och uppdaterar din kunskap om tankarnas skapande kraft, desto fler verktyg har du att använda i livet.

Att hjärnan kan producera nya hjärnceller i vuxen ålder visades 1998 av den framlidne svenske professorn Peter Eriksson tillsammans med Fred H. Gage vid Salkinstitutet i La Jolla, Kalifornien. Forskningen visade att:

 • barn inte behöver sitta fast i den mentala förmåga de är födda med.
 • en skadad hjärna omorganiserar sig själv så att andra delar kan ersätta den skadade delen.
 • hjärnceller som dör kan ersättas.
 • även basala reflexer som vi tror är cementerade i nervsystemet inte är det.

Idag vill jag lyfta fram den andra viktiga saken för att kunna befria dig själv: det är att dra om dina hjärnbanor. Det gör du enklast genom att medvetet träna dig på att gå ur Stresskroppen och in i Lugnkroppen. När du switchar från minuspool till pluspool ändras allt i ditt system. Därför att det är vetenskapligt visat att: en tanke ger upphov till en nervbana – och när man ändrar sina tankar så bygger man om sin hjärna!

Den mesta kunskapen om världen och våra färdigheter är inte medfödd utan inlärd. Vi är den vi är främst på grund av vad vi har lärt oss, och vad vi kommer ihåg och glömmer. – Eric Kandel, Nobelpristagare i medicin 2000.

Nya tankar – nya nervbanor

Eric Kandel received the 2000 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his research on the physiological basis of memory storage in neurons.

Den Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visade att vi enbart med våra tankar kan förändra hjärnans struktur. Hjärnan har över hundra miljarder nervceller, och den kan skapa nya banor (rewire) genom att blockera befintliga nervbanor, lyfta fram alternativa banor och utveckla nya. Och allt detta styrs av våra tankar.

För bara genom att tänka, slås gener på som gör att det bildas nya nervbanor och nervkontakter (synapser) i hjärnan.

Det bildas bland annat NGF, en nervtillväxtfaktor som gör att nerverna ”groddar” och skjuter ut en massa nya skott. Hjärnan är en enda stor lagringscentral där minnena sitter fast som i ett nätverk. Drar du i en tråd kommer det samtidigt att röra en rad andra trådar, det vill säga aktivera en rad andra minnen.

Det Eric Kandel säger är så fascinerande. Att det inlärda eller inpräglade sitter hårt och skapar den vi är, men genom att ändra det – genom att dra om och ändra våra nervbanor (rewire) i hjärnan – så ändrar vi oss själva. Dvs. våra reaktioner och den vi är! Inget är hugget i sten eller cementerat. Men det krävs en medveten insats för att ändra det, bryta och byta mönster.

Fakta: Vårt sofistikerade och formbara nervsystem kan ständigt växa, knyta nya kopplingar (synapser) och utvecklas. Vi människor också mår bra av att upptäcka, göra och lära nya saker för hjärnan expanderar av detta. Den är ”designad” för att hela tiden leta efter nytt och det vi upplever med ett barns glädje kan skapa långvariga känslominnen.

Det enda som hindrar oss från att röra oss framåt… är att vi håller fast vid det mindre bra ur det förflutna – istället för att släppa det helt!

Dra nya hjärnbanor

Att dra om sina hjärnbanor är inget quick-fix, utan kräver förstås daglig träning under ett par månader, eller längre. Det räcker inte heller bara med ”positivt tänkande” för man behöver involvera kroppens största hjälpare: hjärtat.

Fakta: Hjärtat är ett kraftfullt power-centrum, kroppens i särklass största. Hjärtat sänder ut elektromagnetisk strålning som är femtio gånger större än det som hjärnan sänder ut. ”Hjärthjärnan” har minst 40 000 nervceller, vilket är lika mycket som något av hjärnans center, och kan fungera självständigt.

Jag har utvecklat NPH-program som hjälper dig att bryta det negativa och skapa något nytt positivt för dig och ditt liv. NPH-program står för NeuroPlastic Heart-program, vilket är fd Happy Heart-metoden som jag utvecklade 2014-16. Tusentals har använt programmet med mycket bra resultat.

Principen är att använda den nya kunskapen om hjärnans förmåga att kunna byggas om hela livet, tillsammans med hjärtats enorma läkande kraft och din viljekraft (högre jag). Du använder hela dig; ditt Dreamteam med hjärnan, hjärtat och medvetandet (viljan) för att styra din urgamla biologiska organism i rätt riktning!

Det nya namnet Neuroplastic heart-program anger således vad metoden går ut på – att dra om nervbanorna i vår plastiska hjärna och nervsystem genom upprepad, daglig träning. ”Happy Heart” står fortfarande för slutresultatet – att vi skapar lugn och frid samt glädje i hjärtat. Det är största välbefinnande, bliss, och det som hela vår kropp är designad att fungera bäst under. Du får gärna fortsätta kalla det för Happy Heart-träning om det fungerar bäst för dig!

NPH-program

NPH-program är en tre minuters övning som tar dig ur den begynnande Stresskroppen så att du landar i Lugnkroppen, där allting fungerar så mycket bättre. Samtidigt drar du om dina hjärnbanor. Vad du gör är en medveten neuroplastisk träning – hjärnan. Bättre att kalla den för vad vi vill åstadkomma: Happy Heart – ett glatt och positivt hjärta och sinne! Ens inre svarar bättre med enkla, konkreta målbilder – då det blir mycket lättare att uppnå önskat resultat.

Jag har lärt ut metoden till massor av människor, och att träna den dagligen har förbättrat livet rätt omgående för dem. Den fungerar utmärkt för att permanent få ner nivån av stress, oro, ångest, ängslan och för att höja sitt humör. Men man behöver träna sig dagligen de korta minuter det tar, och gärna flera gånger. Det handlar bara om 10-15 minuter per dag totalt.

Jag har själv praktiserat metoden i ett par år och den har helt förändrat mitt liv, från min biokemi, hälsan och en hög nivå av daglig glädje, till det som sker på utsidan i relationer till andra människor.

NPH – NeuroPlastic Heart-program ger en rad fördelar:

 • När du tillämpar och tränar detta dagligen får du loss väldigt mycket energi som tidigare satt bunden.
 • Du får tillgång till en enorm reservoar av energi.
 • Denna energi kan du använda för att skapa ditt liv utifrån den du är och det du innerst inne önskar att förverkliga.
 • Din sociala förmåga och kompetens ökar, och det är lättare och roligare att knyta an till andra människor.
 • Din hälsa förbättras och du får ett helt annat inre lugn.

Man åstadkommer båda dessa saker via daglig träning med med den enkla NPH-program. Klicka på namnet för att läsa mer om hur du gör.

De negativa effekterna i Stresskroppen motverkas givetvis även av yoga, meditation, mindfulness, skogspromenader, kramar, kärlek, omsorg, bra näring, god andningsteknik och daglig motion! Allt det är bra. Men jag har funnit att NPH-program är mest effektiv, samt att du fångar dig själv och tar det precis när det stressande eller negativa tankemönstret är på väg in i dig… Då slipper du få igång stresspiralen, bryter mönster och skapar nya banor genom att ladda med positiv energi i hjärtat. 

Det blir inte alls samma resultat om du väntar till en terapitimme i veckan och försöker åtgärda det. När djur råkar ut för något stressande så skakar de i hela kroppen, för att skakningarna tar bort den akuta, överväldigande stressen. Vi kan också skaka, men så mycket mer effektivt att medvetet bygga om sin hjärna och därmed sin respons mha NPH-program.

Hjärtat är kroppens största Närvarocentral.

Ge dig själv lugn och kärlek

Precis det tänket finns inom den tidlösa yogan… och inom flera filosofier i hela världen, under alla tider. Det nya är dels att vetenskapen nu bevisat det som Buddha en gång sa, och att vi kan förfina redskapen och metoderna. Men det skulle inte förvåna mig om de hade mycket bättre och mer avancerade metoder för detta för ett par tusen år sedan…

Min nya FALC-metod (Forgiveness, Acceptance, Letting go & Closure) handlar om att förlåta (försonas), acceptera det som hänt och släppa taget om det för att komma vidare. Det är en mycket viktigt del av vår mänskliga mognad och utveckling nu. Läs om det i bloggen Acceptera och bli fri. 

På alla plan behöver vi idag mer kärlek, lugn och stabilitet samt fokus. Det är A och O för att motverka de negativa tankemönster och attityder som ger sjukdom och död i förtid. Det som jag skrev om igår i Acceptera och bli fri. Alltså behöver man gå släppa taget om den massiva negativa informationsflöde som vräks över oss via media, för den är mycket destruktiv på individnivå och för vårt samhälle.

Bli i stället privatrebell genom att dagligen praktisera kärlek, medkänsla, medkärlek – som folk gjorde så fint och starkt efter attentatet i mars i Stockholm.

Fler Happy Hearts kommer göra att många problem bara löses upp och försvinner som av sig självt.

Därför att endast ett nytt tankesätt kan lösa de problem som det gamla synsättet skapade (citat av Einstein).

 1. Läs om NPH-programmering
 2. NPH-program (Happy Heart-metoden) presenteras mer utförligt i boken Nya Sluta kämpa – börja Leva 2016.
4 Kommentarer
 1. elisabeth
  elisabeth says:

  HEJ !
  detta är så sant, jag har haft en mardröm på mitt jobb som ledde till avstängning, eftersom jag delat fel läkemedel och det är inte acceptabelt som sjuksköterska, men ingen i ledningen förstod eller ville inte förstå anledningen till det. Därav min avstämning för ett par månader sen, nu är jag ännu inte tillbaka på jobbet men jag läser dina ord och ibland orkar man inte mer, orkar inte strida mot högre makter, avsluta och gå vidare, jag följer dig vidare !

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *