För och emot

(23/11-09) Idag hettade det till ordentligt på två bloggsidor på passagen, Dr Annika Dahlqvist och Toxiska epistlar, som skrivs av den granskande journalisten Bo Zachrisson. Det som föranledde det hela var att Bo i sin blogg avslöja att en av de mest aktiva i föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning), prof Dan Larhammar, har en fru som tidigare arbetat med och nu konsulterar åt läkemedelsindustrin. Det är alltså samme man som mest hätskt angripit all aternativmedicin inklusive min verksamhet och böcker.

Dagens debatt hade sin upprinnelse i att Larhammar kommenterat föreningen SARAs beslut att tilldela Annika Dahlqvist Gnistanpriset 2009. Jag var aktiv idag och skrev inlägg, som du kan läsa genom att följa länkarna nedan. VoF-föreningen har förföljt och förtalat mig hela 2000-talet, något som dock fick ett abrubt slut efter jag skrev brev om denna förtalskampanj till det akademiska etablissemanget, bl a Uppsala universitets rektor, utbildningsministern och Vetenskapsrådet.

I Vetenskapsrådet satt Larhammar med i det etiska rådet för granskning av forskares etiska agerande, men efter mitt brev löstes tydligen det etiska rådet upp med omedelbar verkan. Det var visst en slump, för enligt Larhammar skulle det lösas upp för att sen återbildas. Intressant sammanträffande dock.

I vart fall hade inte sett särskilt bra ut i tidningarna att en av deras ledamöter i det etiska rådet själv bedrev ärekränkning och personförtal på sin fritid – men under sin akademiska professorstitel. Jag borde polisanmält Larhammar för hans agerande och grovt kränkande personförtal.

Larhammar får ha sina åsikter, det har jag full respekt för, men det finns gränser vid personförtal. Dessutom är flera av de ”hälsofarliga” påståenden han påstår att jag gjort rena lögner. Och det är ju trist för var det inte just sanningen han skulle bevaka? Men de gagnar ju hans syften.

Läs allt på deras bloggar.

Dr Dahlqvist blogg

Bo Zachrissons blogg

Här är mitt brev som jag skrev till Uppsala universitets rektor, Utbildningsministerns m fl.

Läs här

Riskfaktorer

Jag har lagt upp en ny sida där jag samlar riskfaktorer för hälsan, skräpmaten, transfetter/härdat fett och andra skadliga fetter (margarin) och läkemedel. Det finns data samlat om läkemedels negativa effekter på hälsan, inkl att läkemedel bedöms vara den fjärde dödsorsaken i världen.

Alla dessa orsakade av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin m a o. Riskfaktorer som kostar stora summor och orsakar stor ohälsa och död. Samt är helt onödiga.