Hälsoböcker hängda

(14/5-09) I söndags hade SvD en recension av fyra nya hälsoböcker under rubriken Moderna besvärjelser, och jag reagerade starkt på hur nedsättande och raljerande de presenterades. Därför skrev jag följande e-brev till recensenten Maria Carling och till ansvariga på SvD och författarna. Jag har med svar från henne och flera av författarna uttryckte tacksamhet över att jag reagerade.

Maria Carling har recensioner av fyra stycken hälsoböcker i dagens SvD, och jag reagerar på hennes ironiska och nedlåtande sätt att behandla böckerna. Först: vad är relevansen med rubriken ”Moderna besvärjelser” eftersom det senare ordet betyder att frammana andevarelser. Det är ju inte i närheten av vad dessa böcker handlar om utan kränkande mot seriösa författare som faktiskt har ägnat större
delen av sina liv åt sina ämnen.

Först angriper Maria Carling ordet ”Livskraft” som hon menar blivit för populärt och också används ”av kvacksalvare som vill tjäna pengar på våra drömmar om ett långt, friskt liv.” Vad har det att göra med läkaren Helena Nybloms seriösa och vetenskapligt underbyggda genomgång av vilka födoämnen och näringsämnen som ger vitalitet och kraft till våra celler och organ?

Skriv hellre om det nya, spännande området Epigenitik, som visat på miljöns stora inverkan och hur vi faktiskt med vad vi äter kan styra vad som sker i kroppen. Maten är en viktig faktor för att stärka friskprocesserna, självläkningen, reparation av arvsmassan och leverns avgiftning, för att nämna några effekter. Jag har studerat detta området i snart 20 år och vet att Helena Nyblom har helt rätt, och att det inte är ”naturens nyckfullhet” som är avgörande för hälsa och livslängd utan livsstil till minst 75%. Ta fasta på det och ge era läsare inspiration istället för förvirring och tvivel.

Catrin Schücks bok (Ät dig yngre) avfärdas på ett ännu lättvindigare sätt, ungefär som det handlade om veckotidningsfluff. Maria Carling varnar för att ”de käcka tillropen minskar aptiten.” Maria Carling, det är inte käcka tillrop utan det är rubriker att inspirera och locka till läsning, och allt är väl underbyggt i texten. Recepten gör det dessutom möjligt att förverkliga. Alltså en av våra mest uppskattade matskribenter med hälsoinriktning sågas jämt med fotknölarna – på vilken faktagrund?

Boken Yogaliv är inte mycket värd den heller för att det är en ”drömbok för stressade”, övningarna är för svåra och boken är för stor och tung. Är detta verkligen seriös information? Nej, det är föraktfullt och nedsättade och inte ett dugg informerande för era SvD-läsare. Ni vet ju själva att många är mycket intresserade om de områden som dessa böcker behandlar.

Boken Chockträna avfördas på liknande sätt men här är felet att den är ”för manlig” med svettning och brutal miljö, och ”flera övningar ser ut att kunna bräcka ryggen”. Den sågas som oanvändbar annat än för att maxa minuterna på gymet.

Det är sorgligt att en så kompetent, intressant och modernt uppdaterad tidning som SvD tillåter sig att publicera en sådan inkompetent recension av seriösa hälsoböcker. Det är oundvikligt att fundera över Maria Carlings eget hälsointresse, kunnande och hälsoaktivitet när man läser detta. Artikeln tillför inget, den är ironisk och nedsättande och inte värdig er tidning.

Jag har publicerat nio hälso-, mat- och livsstilsböcker på bokförlaget Forum, och när jag nu skriver detta så förväntar jag mig bara att Maria Carling även gör sitt för att såga min verksamhet.

Svar från Maria Carling:
Tack för ditt mejl – och för ditt engagemang i frågan. Detta har jag stor respekt för.
Jag har läst de här fyra böckerna med intresse och vet att samtliga författare är mycket seriösa och kunniga inom respektive område.
Jag är ledsen å allas vägnar om min bitvis ironiska ton har fått er att ta illa upp.

Rubriken ’Moderna besvärjelser’ kan också tolkas som ’ett modernt skydd mot det onda’, dvs att vi idag sätter vår tilltro till vetenskapen – vilket på intet sätt är fel enligt min mening, men jag ville poängtera att den ännu inte ger den oss full kontroll över våra liv.

Vänliga hälsningar
Maria Carling
idagredaktionen
Svenska Dagbladet

Min kommentar: Det var utmärkt att hon svarade och även skrev till de olika författarna med en ursäkt och förklaring. Med min egen en bakgrund, med 12 år inom biomedicinsk forskning och sen studier av hälsa och självläkning i 17 år, reagerar jag på att områdena inte får samma behandling. Jag har sett upprepade gånger att hälsa/friskvård/alternativmedicin behandlas som mindre värt och näst intill förkastligt för att det är nytt och tidigare var utanför paradigmet. Det är inte rätt, speciellt när det är personer som ägnat sina liv åt detta. De ska bedömas på lika villkor, och jag hoppas att SvD behandlar ämnet mer seriöst nästa gång.