Happy Heart-metoden 

Dr Sanna Ehdins nya Happy Heart-metod hjälper människor att kunna känna inre frid och vara nöjd utan dåligt samvete – trots stress i vardagen och ont i kroppen. Det gör att du får tillgång till en enorm reservoar av energi – som kan använda för att skapa ditt liv utifrån den du är och det du innerst inne önskar att förverkliga. Det ger sann Peace om Mind.

Vad är det som gör att man lätt fortsätter i invanda mönster fast man innerst inne vet att det leder till ohälsa? Idag har många återkommande smärta och diffusa symtom som ger oro och obehag i vardagen. Konstant oro och kronisk stress tar mycket energi, och det finns bra sätt att hantera och bryta det.

Du kan bryta stress, oro, ångest, ohälsa, negativa tankar etc. – för alltid – genom att börja träna Happy Heart-metoden. Det gör att du kan bryta negativa mönster och även dra om dina nervbanor.

Det gör att din ork och hälsa förbättras avsevärt och du får ett helt annat inre lugn, och din sociala förmåga och kompetens ökar. För är man för trött orkar man inte med andra…

Här får du konkreta råd och övningar, baserat på fakta och forskning samt det som Dr Sanna lärt sig av egna hälsoprövningar.

Happy Heart-metoden innebär att du kan ta dig ur kampen genom ett teamwork där du använder dina olika högre funktioner – ditt oslagbara dream-team:

 • hjärnans högra center
 • hjärtats kraft
 • ditt högre/visa jag (själskraften)

I korthet innebär den Happy Heart-metod som Sanna Ehdin utvecklat att du tränar på följande:

 • Lär dig att koppla loss från dina mönster – bryt, inaktivera och neutralisera gamla mönster.
 • Ersätt dem med friskare och mer medvetna reaktioner – lär om.
 • Sätt fokus på att stärka alternativa nervbanor i hjärnan – repetera in med upplyftande, stärkande tankar och emotioner. Pumpa kärlek i ditt hjärta så att det blir ett Happy Heart! Repetera, repetera och reparera!
 • Upprepa, upprepa så att det nya positiva nöts in.
 • Omge dig med gynnsamt inställda människor och positiva sinnesintryck som stärker och underlättar processen.

Genom att bli medveten om vad som sker inom dig och lyfta det till ytan, öppnar du för möjlighet till förändring.

Du vet inte hur frid känns, förrän du släpper på spänningarna.

.

 • Limbiska systemet i hjärnan.

  FAKTA hjärnan: Under evolutionen bildades först hjärnstammen som styr kroppens överlevnadsfunktioner (andning, ämnesomsättning, reflexer etc.). Därefter kom det limbiska systemet som omsluter hjärnstammen som en valk i hjärnans centrala delar. Limbiska systemet är sätet för känslorna, passionen och minnet. Ur detta har sedan cortex och neocortex, den tänkande hjärnan, bildats. Neocortex är den veckade, grå vävnaden som bildar hjärnans yttre lager (tre millimeter tjockt), och den används för strategiskt tänkande och långsiktig planering.

 • Vårt förnuft har således vuxit fram ur känslornas område i hjärnan, men de båda delarna är nära sammanlänkade med en mängd nerver. De utbyter hela tiden information med varandra och ju mer utvecklat vårt känsloliv är, desto mer kan vi använda av tankekapaciteten. De två områdena stimulerar varandra.

Effekten av Happy Heart-metoden är att du snabbt tar dig ur de limbiska stress-autolooperna (LSA) – när de är på väg att aktiveras – så att fin hjärna INTE går i spinn med automatiska, repeterande, negativa tankar. Genom att bryta det negativa och träna om, så bygger du en ny hjärna. Sanna kallar detta för medveten neuroplastisk träning – MNT – och det ger oss människor tillbaka kraften i vårt liv. Det gör att vi kan bryta gamla, oftast omedvetna negativa och destruktiva mönster, och medvetet välja någonting annat.

Därför att tankar ändrar hjärna. Faktum är att en tanke ger upphov till en nervcell. Den Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visade att vi enbart med hjälp av våra tankar kan förändra hjärnans struktur.

Så här gör du!

I korthet omfattar Happy Heart-metoden följande punkter:

Steg 1. Bli medveten – Gå ur den begynnande blockeringen genom att fånga dig själv kognitivt när du är på väg in i en limbisk stress-autoloop (LSA), det vill säga när du börjar reagera starkt på något i din omgivning, får negativa, bestraffande tankar eller känner stark oro eller begynnande ångest eller något annat som besvärar dig.

Steg 2. Använd det högre/visa jaget (viljan) – Välj en annan inställning eller reaktion. Bryt genom att säga ”stopp” högt medan du korsar armarna växelvis framför bröstkorgen två gånger och släpp sedan ner armarna längs sidorna och utåt medan du säger ”släpp taget”. Upprepa denna cykel av ”stopp, stopp och släpp taget” tills du känner att laddningen avtagit på det som stör.

Steg 3. Använd hjärtats kraft – Pumpa positiva, vänliga, kärleksfulla ord i hjärtat, det förändrar det limbiska systemets begynnande destruktiva cykliska mönster. Det förhindrar den begynnande kampkroppen och svänger över allt till kärlekskroppens lugnare harmoni. Det fungerar som positiva affirmationer och är gynnsamt för hela vårt väsen. Programmera detta genom att beröra kinden med alla fem fingertopparna precis framför mitten på vänstra örat.

Steg 4. Använd positiva bilder – Plocka fram glädjefyllda minnesbilder alternativt positivt laddade målbilder på vad du önskar framöver och vill befinna dig. Därigenom förs din medvetenhet (din skapande förmåga) över till det som du önskar skapa. Det du visualiserar och laddar med gynnsam energi blir både verkligt för hjärnan och skapar en attraktionskraft som drar in det du önskar. Det vi tror på blir vår verklighet, och hjärnan hjälper oss att agera så vi kan främja och manifestera detta. Uttala gärna positiva affirmationer ofta!

Steg 5. Använd det högre/visa jaget – Tacka dig själv för att du gjorde denna gynnsamma förändring. Belöna dig själv på konstruktiva sätt.

.

Respons

Tack Sanna, för att du delar med dig av hur du utvidgar din inre kärleksenergi! Det är precis så vi alla kan hjälpas åt som motkraft till den smärtkropp som vi göder i oss själva och därmed i oss alla gemensamt. Du beskriver på ett enkelt och tydligt sätt ett av vår tids största hot mot hälsan och ger hopp om att vi kan bekämpa den.  
– Annica Ackemo

Jag börjar dagen med happy heart övningen, love it! Nu kan och vill jag inte vara utan den. – Helena Mattsson 

Mitt liv har förändrats mycket redan till det positiva sedan jag var på din föreläsning i Gbg. Jag har gjort denna övning varje dag sedan dess och känner mig mycket mer harmonisk än på länge! Detta är en resa och jag har bara börjat… Älskar mitt liv nu tack Sanna för att du delar med dig av din kunskap. – Veronica Östling Svanström