HSP – högkänslighet

En del människor föds med en hög känslighet för sin omgivnings signaler. Det kallas även för HSP, highly sensitive people (högkänsliga personer), och det är ett personlighetsdrag som är en stor tillgång om man lär sig att hantera det – och omgivningen.

Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet, vilket gör dem (oss) till mer mottagliga för emotionella och fysiska intryck från omgivningen. Det är inte lika lätt att skärma av, eller så får man aktivt skärma av för att inte bli överväldigad i sina sinnen. Man räknar med att minst 20 procent av befolkningen hör hit, lika fördelat på män och kvinnor. Sannolikt är siffran högre nu, 25-30 % eftersom så många högkänsliga barn fötts på 2000-talet. HSP finns även i olika grad hos djur.

Begreppet ”HSP – The Highly Sensitive Person” myntades av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. Den vetenskapliga termen är ”SPS – Sensory Processing Sensitivity” vilket syftar på den mest grundläggande kvalitén hos högkänsliga personer – det djupa bearbetandet av intryck.

Högkänsliga personer tar in betydligt fler sinnesintryck (nervimpulser/sekund) än andra människor. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver man mer tid och energi än andra för att smälta och bearbeta intryck. I perioder kan man behöva stänga av helt för att sortera och landa inom sig själv, dra in sina tentakler.

Högkänsliga personer är eftertänksamma strateger.

De funderar och utvärderar eventuella risker innan de företar sig något, till skillnad från majoriteten människor som agerar snabbt därför att de vill hinna först och tänker sedan. Därför kan högkänsliga personer verka tillbakadragna eller blyga. Men de är oerhört observanta på sin omgivning och kan därför uppfatta oerhört mycket mer och fler nyanser än många andra. Väldigt många högkänsliga personer har även högre empatisk begåvning, förmåga till medkänsla med omgivningen.

Ungefär 70 procent av HSP är introverta och 30 procent är extroverta, men man kan även alternera mellan perioder av intensiv, extrovert aktivitet följt av extremt introvert tid. Ett helt normalt beteende alltså, för en högkänslig person.

FAKTA: Empati är en form av intuition som handlar om känslor och kan liknas vid ett sjätte sinne som uppfattar känsloenergier, ungefär som ögat registrerar ljus. Då sker den empatiska förmågan via en intuitiv kanal som går direkt till vårt medvetande och är skild från de fem sinnena. Det liknar att vara synsk, att ”se” det som inte själva ögat kan uppfatta.

Högkänsligas hjärnor

Forskning har visat att hos HSP-personer uppvisas störst aktivitet i de områden i hjärnan som förknippas med medvetenhet, att bearbeta sensorisk information, åtgärdsplanering och empatisk respons. Detta innebär att man har ett aktivt spegelneuronsystem.

Hjärnans spegelneuron är nervceller som avger nervimpulser både när en individ själv utför en viss handling och när individen observerar samma handling utföras av en annan individ. På det viset ”speglar” neuronerna beteendet hos ett annan människa eller djur. Med det menas att när vi ser någon som gråter, skrattar eller blir arg så uppträder våra hjärnor som om det hände oss själva. Men det gäller även rent motoriskt, som när vi ser någon röra sig, beter sig våra neuroner som om vi rörde oss.

Högkänsliga personer har därför lättare att uppfatta och känna vad som pågår i omgivningen. Typ man kan komma in i ett rum och direkt veta vilka känslor som är i omlopp.

Hjärnans limbiska system ligger inbäddat i hjärnans centrala delar.

En del högkänsliga personer besväras av att de lätt går in i ett alert eller hyperalert (överstressat) stadium. Det kan orsakas av  limbiska stress-autolooparna, LSA, vilket innebär en korskoppling i det limbiska systemet. Detta medför att kroppen omedelbart reagerar med en överlevnadsmekanism – innan hjärnans högre centra nåtts. Dvs. innan högre centra har hunnit bedöma om det verkligen är någon fara å färde.

Limbiska stress-autolooparna (LSA) innebär således att ha fastnat i negativa hjärnmönster som har fått ett eget liv. Oftast kan traumatiska situationer ligga bakom, och man kan lösa upp dessa komplex.

Ett bra sätt att bli av med LSA är att dagligen träna NPH-program – NeuroPlastic Heart-program (fd Happy Heart-metoden) som jag utvecklat. NPH-program bryter med stressen och oron när den sker, och skapar ett omgående inre lugn. Man får då loss väldigt mycket energi som bundits tidigare i att ständigt scanna omgivningen för verkliga eller upplevda faror…

Upprepad träning med NPH-program är en medveten neuroplastisk träning (MNT) som de facto deaktiverar stress-looparna och drar nya, mer gynnsamma nervbanor.

Fördelar med HSP

Högkänsliga människor är vanligen mer empatiska, medkännande och omtänksamma, vilket kan vara en stor tillgång för omgivningen.

Högkänsliga personer tänker ofta på hela gruppens välbefinnande, istället för att sätta bara sitt eget bästa först.

På grund av sin känslighet och höga inre liv har de en stark intuition, vilket gör att de anar potentiella faror och kan fatta bra strategiska beslut. HSP har ett högre konsekvenshandlande än de flesta andra människor. De är kreativa, begåvade och djupsinniga med ett rikt inre liv. Man har därför sällan tråkigt och trivs oftast bra i sitt eget sällskap.

Att vara mycket empatisk i en emotionellt avstängd omvärld kan dock vara ytterst påfrestande. Det gäller att veta vad man ska göra med sitt höga känslomässiga medvetande, det vill säga att lära sig samverka med andra människor. Det innebär att förstå hur människor kommer att reagera på olika känslor. Att andra som är mindre känsliga inte uppfattar det som sker på samma sätt. Kommunikation är A och O för att en HSP ska kunna hantera sin omgivningen. Och inte låta någon annan sätta sig på dig…

Känslomässig samverkan är egentligen den mest sofistikerade medvetandenivån.

Känslomässig samverkan gör kan man både uppleva sina egna känslor och den andra personens – samt förutse hur två olika människor kan reagera i en viss känslosituation. Detta är en hög form av känslomässig intelligens och denna förmåga är essentiell när man träffar en ny person. Förmågan att kunna leva sig in i både sina egna och den andra personens känslor är en begåvning.

Dessa begåvningar fungerar väl när man är i balans, så det är viktigt att själv ta ansvar för och vårda sin balans – sitt eget välmående. Annars kan det bli påfrestande för främst en själv, men även omgivningen.

Det är viktigt att ge utrymme för sin HSP genom daglig meditation och enskild tid i stillhet. Yin-yoga (lite mjukare och långsammare yoga) och promenader i naturen är också utmärkt. Se till att inte överdosera intrycken, och ge tid för reflektion och bearbetning. Du som har HSP, vårda din begåvning – för du sitter på en oerhörd rikedom!

Dr Elaine Arons råd till HSP: ”Take downtime! Let me be your role model. Yearly, weekly, and daily down times. I do two hours a day of rest and meditation (I do recommend TM because it is most easy and restful) and no work or use of the computer after dinner. Aim for one week off a month and one month off a year.”

.

Läs även:

.

30 Kommentarer
 1. Gunilla Persson
  Gunilla Persson says:

  Hej Sanna!
  Vet att du har semester så svara efter den
  Jag skulle vilja veta vilka yrken som är utmärkta för HSP som är socialt introverta.
  Håller du föredrag om detta? Jag är mkt intresserad. Vill gärna hitta ett yrke där min begåvning kan göra så mkt nytta som möjligt för mig själv och andra❤️

  Svara
 2. Margerite Asp
  Margerite Asp says:

  Tack för dessa rader. Jag har lätt för att känna av hur andra mår i ett rum med en massa människor. Speciellt när någon person är farlig eller mår mycket dålig utan att jag ser personen ifråga.

  Svara
  • Hanna - Team Sanna
   Hanna - Team Sanna says:

   Hej Margerite! Tack för din kommentar och för att du läser Sannas blogg! Ja, visst kan det som HSP vara rätt spännande vad man märker som går andra helt förbi? Ha en riktigt fin dag! Hälsa & välmående, Hanna – Team Sanna

   Svara
  • Hanna - Team Sanna
   Hanna - Team Sanna says:

   Hej Maude! Tack för din kommentar! Ja, det stämmer in på flera än man tror, och ibland kan det vara skönt att få veta att man inte är ensam. Tack för att du läser Sannas blogg! Hälsa & välmående, Hanna – Team Sanna

   Svara
 3. Camilla Nyquist
  Camilla Nyquist says:

  Hej ! Spännande läsning. Jag hat alltid vetat att jag är annorlunda. Det är först nu vid 46 års ålder som jag kan sätta ett namn på det och förstå innebörden. Häftigt Mvh Camilla

  Svara
 4. Tuula
  Tuula says:

  Ja. Klart man är empat så man blir trött på sej själv ibland. O klart att jag bränt ut mej 3 ggr på grund av just räddaflockengenen. Kan va så stark att jag inte är sjuk på ett år. Det gör klart en less ibland att man bränner sej. Är dock kreativ. Älskar en regnbåge. Glad över en god gärning. Ledsen när jag ser barn svälta i den tredje världen. Ledsen när oskyldiga dör i något krig. Ja silence is golden o jag är i gott sällskap med mej själv. Tack för kloka meningar Sanna.

  Svara
 5. Rosa-lill Sjöö
  Rosa-lill Sjöö says:

  Hej läst och mycket bra skrivet
  Känner igen mej i mycket men undrar är detta något som finns där på plats från födsel eller är det något som utvecklas. Är det genom läkarkontakt diagnosen fastställs mvh Rose

  Svara
  • Dr. Sanna Ehdin
   Dr. Sanna Ehdin says:

   HSP föds på det sättet med högre känslighet. Det är ingen diagnos, läs mer här o lör känna dig själv.

   Svara
 6. Anita
  Anita says:

  Jag har många gånger funderat på hur olika vi människor reagerar vid möten med andra människor. Klart att vi har olika erfarenhet av livet som präglar oss känslomässigt. Jag har nog den här förmågan som gör att det ibland rinner över känslomässigt o jag behöver vara själv på en plats i naturen för att hämta ny kraft o komma tillbaka.

  Svara
 7. Francisco Chavez
  Francisco Chavez says:

  Mycket intressant!
  Tycker att kanske själv ingår i den här gruppen att människor!
  Jag är social arbetare, jobbar som behandling assistent och stödjer människor genom sitt liv vandring!
  Är intresserade att veta mer!

  Svara
 8. Björn N
  Björn N says:

  Hej Sanna!
  Mycket bra introducerande text! Känner igen mig i hög grad och vill dela delar av texten direkt på min facebook för att hjälpa mina vänner förstå mig (oss HSP alltså!). Är det ok om jag gör det? Länkar självklart tillbaka hit!

  Tack igen! : )

  Svara
 9. Vesa J Peltonen
  Vesa J Peltonen says:

  Jag har levt hela livet med HSP. Det är ofta jobbigt och meditationen känns som det enda som gör livet lättare. Jag har jobbat 6 år som dörrvakt i Huvudstaden och har nästan vetat i förväg vilka som orsakar problem pga jag har kunna förnimma sinnesstämningen hos folk och haft beredskap att kasta ut dessa och placerat andra vakter i positioner i fall det skulle nåt. Det brukade oftast stämma och fick väldigt bra rykte om att kunna läsa folk dock som överkänslig är jobbet som vakt sånt som fräter sönder en. Tack för en bra artikel!

  Jag skulle vilja skicka ett copy av min self-published bok om Unconditional self-love till dig for kommentarer och kanske kritiska råd dock förstår att detta kanske är för mycket att fråga!
  Namaste//

  Svara
  • Dr. Sanna Ehdin
   Dr. Sanna Ehdin says:

   Tack Vesa för din respons o fint vi delar våra erfarenheter. Bra du frågar mrn hinner tyvärr inte mer. Ljus o kärlek Sanna

   Svara
 10. Caroline Nilsson
  Caroline Nilsson says:

  Hej Sanna ! Helt fantastiskt att läsa om hsp, har försökt förstå min känslighet hela mitt liv o nu läser jag en klockren beskrivning. Kan berätta att jag dessutom är färgkänslig- svårt o packa när jag inte vet dagarna innan vilken färg jag behöver ha på mig Har svårt att sitta i öppen kontorslösning , jag hör allt. Tack för dina tips hur jag kan jobba med mig för att bryta mönstret när jag fastnar!!

  Svara
 11. Camilla Kihlgren
  Camilla Kihlgren says:

  Hej!
  Så mycket bra matnyttigt om Högkänslighet! Tack!
  Jag hittade detta om Högkänslighet för ungefär 1 1/2 år sedan. Det var sån otrolig aha upplevelse att förstå att jag inte var ensam! Jag har nu själv startat en blogg i hopp om att kunna få någon annan att må bättre och känna igen sig. Kihlista.se heter den 🙂

  Svara
 12. Marie
  Marie says:

  Hej!
  Vill verkligen säga att jag äntligen har förstått vilken udda och konstig person jag alltid har varit!
  Nu efter 48 år har jag hittat rätt!
  Trevligt att läsa om flera likadana

  Svara

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] och författare Detta är en kortad och bearbetad version av Sanna Ehdins bloggtext “HSP – hökänslighet“.  Du kan läsa den i sin […]

 2. […] HSP – högkänslighet – Sanna Ehdin. En del människor föds med en hög känslighet för sin omgivnings signaler. Det kallas även för HSP, highly sensitive people (högkänsliga personer), och det är ett personlighetsdrag som är en stor tillgång om man lär sig att hantera det – och omgivningen. Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet, vilket gör dem (oss) till mer mottagliga för emotionella och fysiska intryck från omgivningen. […]

 3. […] Det kommer från ett inlägg i Sannas blogg: Om högkänslighet.  […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *