Är kosttillskott dyrt?

Apropå en kommentar om att det är dyrt med kosttillskott – är det verkligen det om man räknar på det? Samt sätter det i jämförelse med svenskens älskade godis? Kommentaren gällde i jämförelse med att ha exempelvis låg pension. Jag… Läs mer

Tecken på näringsbrister

Vitaminer och mineraler är centrala för livets processer i vår kropp. Mineralerna är bärare av energi och tändstiften i livets kemi, medan vitaminerna påskyndar cellprocesser och reaktioner i kroppen. Utan dem får vi dysfunktion – och det påverkar åt båda… Läs mer

Undvik antibiotika till småbarn

De spädbarn som som fick antibiotika före ett års ålder hade en fördubblad risk att utveckla astma i sjuårsåldern, enligt en kanadensisk studie från universiteten Manitoba i Winnipeg och McGill i Montreal. Forskarnas följde drygt 13 000 barn från spädbarnstiden… Läs mer

Dålig sömn ett folkhälsoproblem

Se till att sova och vila ordentligt i sommar! Trötthet är tillsammans med migrän den vanligaste orsaken till att människor uppsöker läkare, visade rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (maj 2007). Stress och trötthet har blivit ett omfattande… Läs mer

Solning förebygger cancer

Genom ökat intag av kosttillskott med vitamin D(3) och solning kan 250,000 fall av coloncancer och 350,000 fall av bröstcancer förhindras världen över säger Cedric F. Garland, Dr.P.H., förebyggande cancer specialist vid the Moores Cancer Center at the University of… Läs mer

Yoga positivt för psykiska välmåendet hos cancerpatienter

En amerikansk studie undersökte konsekvenserna av yoga för det sociala välbefinnandet hos bröstcancerpatienter. Slutsatsen var att yoga är lätt tillgängligt till minimala kostnad och med så positiva effekter på symptomen att det bör beaktas vid cancerbehandling. Parallellt med studien pågick… Läs mer

Färre kalorier bromsar åldrandet

Ett flertal studier har visat att försöksdjur som äter mindre kalorier är friskare och lever längre. Här finns resultat som visar på varför. Åldrande har ibland definierats som en process där en levande organism blir mer och mer känslig och… Läs mer

Träna dig 10 år yngre

Ny forskning visar att den som motionerar minst tre timmar i veckan är biologiskt tio år yngre i kroppen än den som inte tränar. Det är viktigt med minst trettio minuters måttlig fysisk aktivitet varje dag. Forskaren Lynn F Cherkas… Läs mer

Att förebygga psykisk ohälsa bland vårdpersonal

En framgångsrik metod har utvecklats för att förebygga psykisk ohälsa bland vårdpersonal. Den prövades vid en kvinnoklinik och ledde till att de anställda mådde både psykiskt och fysiskt bättre, och antalet sjukdagar per anställd minskade. Man använde ett åtgärdspaket med… Läs mer

Friskvård & förebyggande

Här finns info om olika metoder att tänka förebyggande och få in friskvård på företag och organisationer.… Läs mer