Socker kan skada generna

Mänskliga gener minns en sockerintag i två veckor och dåliga kostvanor kan tyvärr ge bestående skador på generna. (20/1-08) Forskarteamet har studerat kostens betydelse för mänsklig hjärtatvävnad och på möss och funnit att en sockerexponering stannar kvar i två veckor.… Läs mer