Integrativ terapi

En unik process att lyssna på Kroppen, Tankarna och Känslorna, men också på Själen. Låt ditt inre, glädjen och kraften som finns där göra dig mer levande och leda dig på din väg! Jag kan varmt rekommendera denna form av… Läs mer

Fokus ökar lyckan

När vi fokuserar på en enda sak under längre tid, ökar aktiviteten i vänstra sidan av pannloben – vilket skänker lugn och lycka. Vi kan träna detta genom att öva på total närvaro i det vi gör – tex genom… Läs mer

Motion fungerar bättre om vi tror på positiva hälsoeffekter!

Vår egen personliga inställning och intention med det vi gör spelar en en avgörande roll för resultatet. Detta kan illustreras av en ny forskningsstudie från Harvard universitetet i Boston. Här ingick 84 kvinnliga hotellstäderskor och hälften fick reda på att… Läs mer