Undvik mikrovågsugn

Mikrovågor är elektromagnetisk strålning med frekvenser som mäts i gigahertz (2,45 GHz) och en våglängd av omkring 12 centimeter, vilket är samma som radiovågor. Dess används även inom mobiltelefoni, vilket nu visat sig gå in någon cm i hjärnan vid… Läs mer

Strålningsdebatten inte avgjord

Forskare säger att mobiltelefonen är världens största biologiska experiment. Referat från artikel av Anders Lotsson 20070630 från Computer Sweden Totalt finns det fler än en mobiltelefon per invånare. Och även om du kan avstå från mobiltelefon så kan du inte,… Läs mer

Mobiltelefoner, strålning o hjärnan

Resultaten är inte entydiga när det gäller inverkan på hjärnan av mobiltelefoner. Dock ser hjärnkirurger en ökning av hjärntumörer som sannolikt har samband med det ökande användningen av mobiltelefoner och sladdlösa telefoner. Hjärnan i de elektromagnetiska fälten Professor Leif Salford… Läs mer

Minska de lågfrekventa magnetfälten i fastigheter

text av civ ing Thomas Uddmar, EnviroMentor AB (031-703 05 30) När du tänder en lampa eller jobbar nära eller med elektriska apparater utsätts du för magnetfält. Elektrisk ström alstrar magnetfält. Lokala fält är till exempel lysrör, armatur och bildskärmar.… Läs mer

Strålning och magnetfält

Vi är beroende av kroppens eget magnetfält för att biokemiska processer, nervsignaler med mera ska fungera. Därför kan magnetfält ha såväl negativ som positiv hälsoinverkan, beroende på styrka och exponering. Här finns info samlat om detta.… Läs mer

Magnetismens hälsoeffekter

Magnetfält med låg elektromagnetisk energi är inte skadliga. Det kan komma från elektronrörelser i enskilda atomer (t.ex. luftens syre) eller från så kallade pulserande kalla lasrar (rött, IR eller grönt ljus). Dessa har flera positiva effekter på biologiska system. Frekvensområdena… Läs mer

Vad är magnetism?

Elektromagnetism skapas av elektronernas rörelser. Hur pass skadligt det är beror på frekvensområden och energiinnehåll. UV-ljus (som finns i solljuset) är exempel på joniserande elektromagnetisk strålning med hög energi. Detta ger skador på bland annat arvsmassan. Icke joniserande elektromagnetisk strålning… Läs mer

Minimera exponeringen från magnetfält

• Använd alltid handsfree när du pratar i mobiltelefon och håll inte telefonen intill huvudet. Undvik också att mobilprata i bilen. • Håll avstånd till elektriska hushållsapparater när de är påslagna. Hårfönar och rakapparater ger ifrån sig kraftiga magnetfält så… Läs mer

Är magnetfält skadliga?

All elektrisk aktivitet ger upphov till magnetfält av olika styrka. Magnetfält finns i naturen (jordmagnetism) och i våra egna kroppar. Till exempel alstras ett svagt magnetfält av hjärnans och hjärtats elektriska aktivitet (mätt i EEG respektive EKG). Vi utsätts dagligen… Läs mer