Mobilstrålning och barn

I februari gavs ett intressant seminarium med Harald Blomberg, expert på människor som är känsliga för strålning. Till dessa kategorier räknas även barn med autism, ADHD, ADD, ungdomar och vuxna med liknande diagnoser samt personer som lider av Parkinson, utmattningssyndrom (ME) m.m. Zarah Öberg var och lyssnade och läs hennes referat av dagen

på Zarahs sida