NPH-program ger lugn

Dr Sanna Ehdins nya NPH-program hjälper människor att kunna känna inre frid och vara nöjda utan dåligt samvete – trots stress i vardagen och ont i kroppen. Det gör att du får tillgång till en enorm reservoar av energi – som kan använda för att skapa ditt liv utifrån den du är. Det hjälper dig att släppa fram det du innerst inne önskar att förverkliga. Att träna NPH-program ger sann Peace om Mind – lugn och frid i hjärtat.

NPH-program står för NeuroPlastic Heart-program, vilket är fd Happy Heart-metoden som Dr Sanna Ehdin utvecklade 2014-16. Tusentals har använt programmet med mycket bra resultat.

Det nya namnet NPH-program anger vad metoden går ut på – att dra om nervbanorna i vår plastiska hjärna och nervsystem genom upprepad, daglig träning. ”Happy Heart” står fortfarande för slutresultatet – att vi skapar lugn och frid samt glädje i hjärtat. Det är största välbefinnande, bliss, och det som hela vår kropp är designad att fungera bäst under. Du får gärna fortsätta kalla det för Happy Heart-träning om det fungerar bäst för dig!

Att bryta vardagsstressen

Idag går allt så fort att stressen har som fått ett eget liv. Det kräver en medveten insats för att bryta detta, och man behöver göra det ofta. Så starkt är de yttre trycken. Men det som kommer inifrån är det viktigaste. För vad är det som gör att man lätt fortsätter i invanda mönster fast man innerst inne vet att det leder till ohälsa? Idag har många återkommande smärta och diffusa symtom som ger oro och obehag i vardagen. Konstant oro och kronisk stress tar mycket energi, och hur kan man hantera det i vardagen –och bryta det? Går det att skapa något bättre?

Du kan bryta stress, oro, ångest, ohälsa, negativa tankar etc. – direkt när det sker och gå över i Lugnet. Du kan bryta stress och orosmönster för alltid – genom att börja träna NPH-programmet. Detta program gör att du bryter negativa mönster och samtidigt drar om dina nervbanor. Briljant rewiring!

Att regelbundet tillämpa NPH-program medför rent konkret att du tar dig ur kampen. Det sker genom ett teamwork; där du använder dina inre styrkor – ditt oslagbara dream-team:

 • hjärnans högra center
 • hjärtats kraft
 • ditt högre/visa jag (själskraften)

Här får du konkreta råd och övningar, baserat både på fakta och forskning samt det som Dr Sanna lärt sig av egna hälsoprövningar.

.

Hjärnan är plastisk

Vi har endast vetat i 20 år att hjärnan kan producera nya hjärnceller i vuxen ålder.  Forskning har visat att en skadad hjärna omorganiserar sig själv så att andra delar kan ersätta den skadade delen. Barn inte behöver sitta fast i den mentala förmåga de är födda med, och hjärnceller som dör kan ersättas – oavsett ålder. Även basala reflexer som vi tror är cementerade i nervsystemet inte är det.

Den Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel  har visat att enbart med våra tankars hjälp, kan vi förändra hjärnans struktur. Vi kan alltså bygga om vår hjärna – när som helst, genom att använda våra egna tankar. Läs mer om hur vi bygger om hjärnan här. Tar vi dessutom hjälpa av hjärtats starka kapacitet, går det ännu fortare. Det blir en effektiv själv-proprammering med hjälpa av NPH-progam!

Eric Kandel received the 2000 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his research on the physiological basis of memory storage in neurons. ––>

.

NPH-program

I korthet innebär NPH-programmet en reprogrammering – eller att nerbanorna rewire till att fungera på ett nytt sätt. NPH tar bara tre minuter varje gång, och Sanna rekommenderar minst tre gånger per dag – så NPH-programmet tar 10 minuter av din dag. Ta gärna hjälp av nära vänner i din omgivning, så att ni kan peppa varandra att träna programmet och förändras!

Resultatet av daglig träning är att din ork och hälsa förbättras avsevärt och du får ett helt annat inre lugn. Ett lugnare inre system, baserat i hjärtat gör att din sociala förmåga och kompetens ökar. För är man för trött orkar man inte med andra… Du tränar på följande:

 • Lär dig att koppla loss från dina mönster – bryt, inaktivera och neutralisera gamla mönster.
 • Ersätt dem med friskare och mer medvetna reaktioner – lär om.
 • Sätt fokus på att stärka alternativa nervbanor i hjärnan – repetera in med upplyftande, stärkande tankar och emotioner. Pumpa kärlek i ditt hjärta så att det blir ett Happy Heart! Repetera, repetera och reparera!
 • Upprepa, upprepa så att det nya positiva nöts in.
 • Omge dig med gynnsamt inställda människor och positiva sinnesintryck som stärker och underlättar processen.

Genom att bli medveten om vad som sker inom dig och lyfta det till ytan, öppnar du för möjlighet till förändring.

Du vet inte hur frid känns, förrän du släpper på spänningarna.

.

 • Limbiska systemet i hjärnan.

  FAKTA hjärnan: Under evolutionen bildades först hjärnstammen som styr kroppens överlevnadsfunktioner (andning, ämnesomsättning, reflexer etc.). Därefter kom det limbiska systemet som omsluter hjärnstammen som en valk i hjärnans centrala delar. Limbiska systemet är sätet för känslorna, passionen och minnet. Ur detta har sedan cortex och neocortex, den tänkande hjärnan, bildats. Neocortex är den veckade, grå vävnaden som bildar hjärnans yttre lager (tre millimeter tjockt), och den används för strategiskt tänkande och långsiktig planering.

 • Vårt förnuft har således vuxit fram ur känslornas område i hjärnan, men de båda delarna är nära sammanlänkade med en mängd nerver. De utbyter hela tiden information med varandra och ju mer utvecklat vårt känsloliv är, desto mer kan vi använda av tankekapaciteten. De två områdena stimulerar varandra.

Effekten av NPH-programmet är att du snabbt tar dig ur de limbiska stress-autolooperna (LSA) – när de är på väg att aktiveras – så att fin hjärna INTE går i spinn med automatiska, repeterande, negativa tankar. Genom att bryta det negativa och träna om, så bygger du en ny hjärna.

Vad du gör är en medveten neuroplastisk träning – MNT – vilket ger dig tillbaka kraften i ditt liv. Det gör att vi kan bryta gamla, oftast omedvetna negativa och destruktiva mönster, och medvetet välja någonting annat. Därför att tankar ändrar hjärna. Faktum är att en tanke ger upphov till en nervcell.

Den Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visade att vi enbart med hjälp av våra tankar kan förändra hjärnans struktur.

.

Så här gör du!

I korthet omfattar NPH-programmet följande punkter:

Steg 1. Bli medveten – Gå ur den begynnande blockeringen genom att fånga dig själv kognitivt när du är på väg in i en limbisk stress-autoloop (LSA), det vill säga när du börjar reagera starkt på något i din omgivning, får negativa, bestraffande tankar eller känner stark oro eller begynnande ångest eller något annat som besvärar dig.

Steg 2. Använd det högre/visa jaget (viljan) – Välj en annan inställning eller reaktion. Bryt genom att säga ”stopp” högt medan du korsar armarna växelvis framför bröstkorgen två gånger och släpp sedan ner armarna längs sidorna och utåt medan du säger ”släpp taget”. Upprepa denna cykel av ”stopp, stopp och släpp taget” tills du känner att laddningen avtagit på det som stör.

Steg 3. Använd hjärtats kraft – Pumpa positiva, vänliga, kärleksfulla ord i hjärtat, det förändrar det limbiska systemets begynnande destruktiva cykliska mönster. Det förhindrar den begynnande kampkroppen och svänger över allt till kärlekskroppens lugnare harmoni. Det fungerar som positiva affirmationer och är gynnsamt för hela vårt väsen. Programmera detta genom att beröra kinden med alla fem fingertopparna precis framför mitten på vänstra örat.

Steg 4. Använd positiva bilder – Plocka fram glädjefyllda minnesbilder alternativt positivt laddade målbilder på vad du önskar framöver och vill befinna dig. Därigenom förs din medvetenhet (din skapande förmåga) över till det som du önskar skapa. Det du visualiserar och laddar med gynnsam energi blir både verkligt för hjärnan och skapar en attraktionskraft som drar in det du önskar. Det vi tror på blir vår verklighet, och hjärnan hjälper oss att agera så vi kan främja och manifestera detta. Uttala gärna positiva affirmationer ofta!

Steg 5. Använd det högre/visa jaget – Tacka dig själv för att du gjorde denna gynnsamma förändring. Belöna dig själv på konstruktiva sätt.

.

 • Kommentar: Jag har tränat Mindfulness sedan 1992, och tyckte mycket om det direkt. Men det förändrarde inte tillräckligt mycket – bara lugnade saker. Jag hade kvar beteendet att oroa mig och bestraffande, kritiska tankar – något som ärvts/förvärvats hemifrån. Därför utvecklade jag NHP-program för att aktivt rewire hjärnan och få bestående resultat. För att du blir inte av med något dåligt bara genom att plocka bort det – utan du måste ersätta det med något positivt för att få ett bestående, förbättrat resultat. Det är min syn på det efter 40 års erfarenhet av meditation och 27 års erfarenhet av Mindfulness.

Respons

Tack Sanna, för att du delar med dig av hur du utvidgar din inre kärleksenergi! Det är precis så vi alla kan hjälpas åt som motkraft till den smärtkropp som vi göder i oss själva och därmed i oss alla gemensamt. Du beskriver på ett enkelt och tydligt sätt ett av vår tids största hot mot hälsan och ger hopp om att vi kan bekämpa den.  
– Annica Ackemo

Jag börjar dagen med happy heart övningen, love it! Nu kan och vill jag inte vara utan den. – Helena Mattsson 

Mitt liv har förändrats mycket redan till det positiva sedan jag var på din föreläsning i Gbg. Jag har gjort denna övning varje dag sedan dess och känner mig mycket mer harmonisk än på länge! Detta är en resa och jag har bara börjat… Älskar mitt liv nu tack Sanna för att du delar med dig av din kunskap. – Veronica Östling Svanström