Personlig utveckling

Potentialen för den personliga utvecklingen står i direkt proportion till en människas förmåga till självdistans…! Så skrev jag på FB och fick massor av respons.

Läs mer här!