Rock’n’börs’roll

(7/10 2008) Först vill jag kommentera de aktuella händelserna. Jag har länge talat om att de obalanser vi ser i samhället bara är en reflektion av de obalanser som vi människor har inom oss. Med ”obalanser” menar jag pendlande blodsockerhalter, försurning i och runt cellerna och de näringsbrister som ger instabilitet i nervsystemet och hormonsystemet. Vi pendlar allt mer mellan extremer, vilket nu syns allt tydligt på ekonomin och den hastigt uppkomna bankkrisen.

Media piskar på denna stämning av osäkerhet och rädsla, för de säljer på starka känslor. Så behåll din egen balans och inre lugn, även om det stormar i utanför. Det är absolut inte en storm i vattenglas, men sätt gärna ett vattenglas så att du ser hela TV-rutan genom den så blir det kanske bättre perspektiv.

Det är hälsosamt att sätta det hela i sitt sammanhang och se det långsiktigt. Jag talade idag med min kloke bror Peter och han berättade lite fakta som vi kanske inte känner till eller glömmer bort. Apropå dagens finanskris så är det imaginära belopp (bara på pappret belopp) som förflyttas virtuellt i världen: 1000 miljoner dollar om dagen! Det är rena Solvalla med spekulationer i mängder. Klart att basen för vår ekonomi måste tillnyktra. Det kan inte vara rena imaginära spekulationer som åstadkommer noll o nada i realiteten.

Gällande det amerikanska budgetunderskottet och skraltiga ekonomin – visste du att Irakkriget hittills har kostat USA motsvarande 11 (elva) stycken bemannade expeditioner till planeten Mars. Det är inga småsummor – pengar som bokstavligen gått upp i rök och som betalas av amerikanska skattemedel. Man kan inte lösa sin egen hälso- och sjukvård men man kan spendera astronomiska summor på ett krig i ett främmande land långt bort. Världen – eller de som vi valt att styra den – är sjuk(a). Det är som min bror torrt konstaterade: Jorden behöver inte oss, men vi behöver den.

Jag tänkte på det när jag vandrade över ett klöverfält i solen på Bjärehalvön idag. Det doftade gott av blommorna, och jag är glad att jag känner det för i tidningen stod det idag att 20 procent av svenskarna saknar luktsinne och att det blir sämre med åldern. Jag har tvärtom fått mycket bättre luktsinne med åldern i takt att jag bytt ut all mat till giftfri ekologisk mat och näringsbalanserat min kropp. Nu har jag väldigt känsligt luktsinne – på gott och ont. T ex luktar det ofta illa i storstäder, vilket gör det svårare för mig att tåla dem.

I vart fall, det jag tänkte på är detta att allt fler däggdjur är utrotningshotade och antalet i varje art minskar. Då undrar jag när vi ska vakna upp och förstå att vi måste förändra hur vi lever NU. Eller ska vi vänta tills våra egna barn eller barnbarn börjar dö ut? Jag tänkte på att människan är den mest intelligenta och kreativa varelsen, men samtidigt den allra mest korkade av dem alla. Låt oss tro att det beror på att det synsätt vi haft i 4-500 år: att exploatera och expandera (tillväxt) på andras bekostnad. Låt oss tro att vi nu kan ändra det, fort, och att vi får positiva ändringar till stånd!

Det var kanske lite tunga saker det här, men vi behöver lyfta fram det. Kriserna och kaoset inför de stundande stora förändringarna är här. It is time to act. Jag försöker bidra med positivt synsätt med min nya matbok, och det verkar uppskattas för den går åt som ekologiskt smör i solen! Föreläste i Malmö igår och det var roligt att presentera boken och de nya tankarna kring den nya IFD-maten. Men den maten minskar du inflammation och försurning i din kropp och i naturen. Genom att redan nu göra bättre val vid inköp bidrar du till en positiv utveckling. Genom att göra vad du kan för att skapa god hälsa och välmående för dig och dina närmaste gör du en stor insats! Om alla tänker så kommer vi väldigt långt, och snabbt.

Om du vill koppla av hjärnan genom att tänka på något helt annat så tycker jag det är fascinerande med dagens utnämning av Nobelpriser i fysik. Tre japaner (en bosatt i USA) får priser ”för upptäckten av ursprunget till det symmetribrott som förutsäger att naturen måste ha minst tre familjer av kvarkar”. Kunskaperna har gett en djupare förståelse för vad som händer djupt inne i materiens minsta vrår.

Vad jag tycker är extra spännande är att efter Big bang skapades det lika mycket materia som antimateria, och de båda borde då ha utplånat varandra. Men uppenbarligen skedde ett symmetribrott, ett litet avsteg från den perfekta symmetrin. Materien ”vann” hårfint över antimaterien och blev därmed frön till hela vårt universum. Men vi vet inte varför…

Låt oss tro att den positiva kraften åter kan vinna över antikraften så att vi får ordning på jordens, ekonomins och vår egen obalans.

lev väl!
Sanna

PS: ett ord kommer till mig så här i efterhand om dagens sköra ekonomisituation och den virtuella ekonomiska värld som byggts upp – Globalt korthus. Låt oss hoppas att så inte är fallet. Tyvärr hade jag rätt om att det blev en svart september.