Inlägg

Meditation är medicin

Meditation har visat sig vara en stor immunreglerare. Forskning har tydligt visat hur meditation leder till minskad inflammation, en ökad antiviral respons, förbättrad funktion av specifika immunceller och en högre antikroppsproduktion.  Meditation är också kopplat till ett ökat uttryck av… Läs mer

Självläkningens 8 gyllene regler

Självläkningen är fundamental för vår existens, och utan denna skulle vi inte klara oss länge alls. Den finns naturligt hos alla biologiska varelser och innebär att kroppen reparerar sig själv, hela tiden tar bort det som inte fungerar och bygger… Läs mer

Vatten är magiskt

Vatten har mycket märkliga egenskaper eftersom det kan finnas i tre faser och den fasta fasen, is, flyter på vatten. Normalt sett är det tvärtom: den fasta fasen har alltid högre täthet jämfört med vätskan så det sjunker. Hade så… Läs mer