Tänk om – stress är bra för oss!

Forskarna ignorerar det och folk verkar inte uppskatta det – men faktum är att lite stress är bra och nödvändigt för oss!

(19/3-09) ”Uppsidan” av stress är att det hjälper oss att överleva. På kort sikt gör det möjligt för vårt system att klara mer än vi behöver klara av, och på lång sikt kan stress motivera oss att göra bättre ifrån oss på jobb som vi bryr oss om, säger Judith Orloff, en psykiatriker vid UCLA, Kalifornien, till tidningen Newsweek.

Man börjar fokusera på begreppet ”resilient” som betyder motståndskraft (mot stress) och det visar sig att människor som är bättre på detta klarar sig bättre. Undersökningar visar att den som har sämst motståndskraft är de mest självupptagna eller egocentriska personerna, därför att det tar saker personligt. Hur pass man tar det personligt – eller kan skjuta det ifrån sig – är avgörande för motståndskraften. Det är även därför som personer som överlever naturkatastrofer klarar sig bättre än de som överlevt attacker riktade mot dem personligen. Nyckeln är att kunna skjuta det (stressen) ifrån sig så att den kan hanteras.

”Resilient” människor söker även hjälp från andra när det blir för stressigt och jobbigt. De känner kanske av stressen precis lika mycket som alla andra men de är bättre tränade att handskas med det (har bättre cooping mekanismer). Personer med god motståndskraft ser att dåliga saker kan hända för bra människor, så de blir inte överväldigade av stress när saker går fel eller vid motgångar. De litar på att de kan klara av att hantera även dåliga situationer.

De sju styrkorna som utgör motstånskraften (resilience)
Oberoende: Hålla känslomässig och fysisk distans till källan gör traumat.

Relationer: Förmågan att attrahera, knyta an och skapa meningsfulla band till andra människor.

Insikter: Fråga dig själv de tuffa frågorna – om dina styrkor, svagheter, och vilken roll du själv spelar i dina problem – och ge dig själv ärliga svar.

Initiativ: Ta kontroll över (ledning) dina problem, låter inte dem styra dig.

Moral/andlighet: En stark känsla av värden och ens egna självvärde (självkänsla).

Kreativitet: Att kunna ge mening till dina svåra upplevelser och smärtsamma känslor.

Humor: Att kunna finna det komiska även i jobbiga och tragiska saker.

Detta enligt Steven J. Wolin, MD, klinisk professor i psykiatri vid George Washington University, co-director of Project Resilience and co-author (with Sybil Wolin, PhD) of The Resilient Self: How Survivors of Troubled Families Rise Above Adversity

Det var ju en ny och mer positiv vinkel på ämnet stress!

läs artikeln här!

Ta denna quiz för att finna hur bra din motståndskraft är!

här!