Vitamin freedom

Stöd kampanjen för att kunna styra över din egen hälsa och näring du väljer att äta!!!

I mars 2009 vill EU införa en reglering kring ditt dagsintag av vitaminer och mineraler. Detta sker med hjälp av ett MPL som innebär att EU inför ett högsta tillåtna värde i alla vitamin- och näringstillskott. Förslaget innebär att ett stort antal kända producenter av hälsotillskott, tvingas till lägre näringsinnehåll i sina produkter som i sin tur ger avsevärt lägre verkningsgrad. Europakommissionens förslag för högsta tillåtna nivåer grundar sig inte på vetenskaplig forskning, då de inte står i proportion till riskerna.
Läs mer och skriv på

här!