Meditation är medicin

Meditation har visat sig vara en stor immunreglerare. Forskning har tydligt visat hur meditation leder till minskad inflammation, en ökad antiviral respons, förbättrad funktion av specifika immunceller och en högre antikroppsproduktion.  Meditation är också kopplat till ett ökat uttryck av… Läs mer

Yoga ger välmående

De som utövat yoga minskar sina nivåer av ångest, depression och stress visar en ny vetenskaplig studie. Yoga är alltmer populärt i västerlandet och nu visar flera studier på dess hälsoeffekter. I slutet av 2007 publicerades en svensk-norsk studie som… Läs mer

Yoga ökar nivåerna av GABA i hjärnan

Forskare vid Boston University School of Medicine upptäckte att de som utövar yoga har högre nivåer av GABA i hjärnan. GABA är en nervsignalsubstans som har den främsta hämmande funktionen. Den har därmed en reglerande funktion för de andra signalsubstanserna… Läs mer