Inlägg

NNT: vilken effekt ger mediciner?

Känner du till ”numbers needed to treat”? Det är en fastställd siffra för varje läkemedel om hur många personer som behöver behandlas för att en enda person ska få någon effekt. Till denna siffra bör man också se på riskerna… Läs mer

Läkemedel tredje dödsorsaken

Hur mycket tabletter äter du varje dag? Litar du på att de är bra för dig? Litar du på din läkare? – Jag vet att läkemedelsindustrin sätter profiten och inte patienten i centrum, och de tankegångarna har bara blivit värre.… Läs mer