Kostrådsförvirring

SBU, Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, nya rapport konstaterar att dagens kostråd vid diabetes vilar på ”bräckligt vetenskapligt underlag”. Men trots två års utvärdering av 600 olika studier kan experterna inte ge entydiga råd i den infekterade debatten. Det är märkligt.

En granskning av vad som är bra att äta för den som är diabetiker har visat att fisk, grönsaker, baljväxter, samt kaffe och alkohol i måttlig mängd kan vara bra. Annars är det svårt att ge entydiga besked – det vetenskapliga underlaget är för litet. Det framgår av den utvärdering som SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, gjort för Socialstyrelsens räkning.

Kostdoktorn Andreas Eenfeldts kommentar: Kontentan verkar bli: ”Välj själv”. Trovärdigheten hos de föråldrade fettsnåla kostråden fortsätter sitt fria fall. Paradigmskiftet fortsätter. och sist: Sverige kan fortsätta att leda paradigmskiftet. (håller jag helt med om!)

Annika Dahlqvists kommentar: Jag tolkar detta som att det är helt OK för diabetiker att äta strikt LCHF om de märker att den kosten ger dem bättre blodsocker, vikt och livskvalitet. Dietisterna bör hjälpa dem med handledning om de väljer denna kost, och har ingen anledning att avråda dem från LCHF.

Lars-Erik Litsfelts kommentarer på LCHF-bloggen: För den som hoppats på att SBU skulle komma fram till kostråd som håller nere blodsockret blev resultatet av utredningen ingen hit. Vad man däremot kan glädjas åt är att man konstaterar just att dagens kostråd saknar bra vetenskap. Fältet borde alltså ligga öppet för små framsteg i fortsättningen. Ingen kan i vart fall påstå att dagens kostråd till diabetiker vilar på någon vetenskap. Och det är bra.

Min kommentar är att än så länge är SBU, livsmedelsverket, Socialstyrelsen etc alltför täta band med industrin för att kunna eller våga (vilja?) ta ställning för det som de facto skapar och bygger god hälsa. Till skillnad från de nuvarande kostråden. Vi får helt enkelt ta saken i egna händer…